Autor Wątek: InPost ShipX - błędy na formularzu listu  (Przeczytany 20589 razy)

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Komunikaty na formularzu edycji listu przewozowego pochodzą z serwera InPostu. To Api InPostu odrzuca próbę przygotowania listu.
Niestety komunikaty nie są do końca zrozumiałe, dlatego też poniżej będziemy starali się dorzucać podpowiedzi.

Token is missing or invalid. (status: 401 - token_invalid)
API InPostu odrzuciło próbę połączenia ze względu na nieprawidłowy lub brak tokenu autoryzacyjnego.
Dane dostępowe (id organizacji i token) przesyła wsparcie firmy InPost.
Należy upewnić się, że w ustawieniach konta dostępowego (PP2 - INPOST SHIPX - zębatka - KONTA)  został podany prawidłowy token do API ShipX.


There are some validation errors. Check details object for more info.
(status: 400 - validation_failed)

To jest ogólna wiadomość, że są jakieś błędy w przesyłce, które trzeba poprawić aby InPost przygotował etykietę.

422 company_data_missing company_data_missing
Jeżeli wyświetlany jest taki komunikat, to należy przesłać go do wsparcia firmy InPost w celu weryfikacji konta ShipX. Komunikat ten nie jest związany z walidacją danych na liście przewozowym.

sender - phone - required
Numer telefonu nadawcy jest wymagany. Należy uzupełnić go w oknie edycji listu lub ustawieniach konta dostępowego InPost ShipX.

sender - phone - invalid
Telefon nadawcy jest nieprawidłowy. Należy go poprawić w oknie edycji listu lub ustawieniach konta dostępowego InPost.

sender - company_name - required
Brak podanej nazwy firmy nadawcy. Należy ją podać w oknie edycji listu lub w ustawieniach konta dostępowego InPost ShipX.

sender - first_name - required
Brak podanego imienia nadawcy. Należy wpisać imię w oknie edycji listu lub w ustawieniach konta dostępowego InPost ShipX.

sender - last_name - required
Brak podanego nazwiska nadawcy. Należy wpisać nazwisko w oknie edycji listu lub w ustawieniach konta dostępowego InPost ShipX.

sender - email - required
Nie został podany adres e-mail nadawcy. Należy uzupełnić to pole w oknie edycji listu lub w ustawieniach konta dostępowego InPost ShipX.

sender - address - street - required
Brak podanej nazwy ulicy nadawcy przesyłki. Należy uzupełnić to pole w oknie edycji listu lub w ustawieniach konta dostępowego Inpost ShipX.

sender - address - building_number - required
Brak podanego numeru domu nadawcy przesyłki. Należy uzupełnić pole w oknie edycji listu przewozowego lub w ustawieniach konta dostępowego InPost ShipX.

sender - address - city - required
Brak podanego miasta nadawcy przesyłki. Należy uzupełnić miasto w oknie edycji listu lub w ustawieniach konta dostępowego InPost ShipX.

sender - address - post_code - required
Brak podanego kodu pocztowego nadawcy przesyłki. Należy wpisać kod pocztowy w oknie edycji listu przewozowego lub w ustawieniach konta dostępowego InPost ShipX.

sender - address - post_code - invalid
Podano nieprawidłowy kod pocztowy nadawcy przesyłki. Należy podać poprawny kod w oknie edycji listu lub poprawić go w ustawieniach konta dostępowego InPost ShipX.
Jeżeli kod jest poprawny to komunikat trzeba przesłać do opiekuna ze strony InPostu aby zweryfikowali jego poprawność w swojej bazie.

sender - address - country_code - too_short
Podano za krótki kod kraju nadawcy. Należy go poprawić w oknie edycji listu lub w ustawieniach konta dostępowego InPost ShipX.
Poprawny kod kraju musi być zgodny z ISO2, np.: PL, DE, itd.

receiver - email - invalid
Komunikat wprost oznacza nieprawidłowy adres e-mail odbiorcy.
Komunikat może się pojawiać gdy:
- adres e-mail jest nieprawidłowy (ma np. złą składnię)
- adres e-mail dla przesyłki allegro inpost jest niewłaściwy (bez plusa), lub w zamówieniu allegro z którego pochodzi ten adres e-mail jest wybrany inny sposób dostawy niż tworzony list. Jeżeli na zamówieniu jest wybrana dostawa Allegro InPost i jest ona zgodna ze rodzajem listu tworzonego w PP2 to należy wysłać do wsparcia InPostu komunikat wraz ze zrzutem ekranu zamówienia w portalu Allegro w celu wyjaśnienia sytuacji.

receiver - company_name - required
receiver - first_name - required
receiver - last_name - required

Brakuje podanej nazwy odbiorcy (nazwy firmy lub nazwiska.
Należy sprawdzić czy w dokumencie źródłowym (z którego jest robiony list uzupełnine są dane odbiorcy)

receiver - phone - invalid
Podano nieprawidłowy numer telefonu

receiver - address - country_code - too_short
Kod kraju odbiorcy jest zbyt krótki. Kod powinien być podawany w standardzie ISO2. Kod dla Polski to "PL"

receiver - address - country_code - invalid
Kod kraju odbiorcy jest nieprawidłowy. Należy podawać kody kraju w standardzie ISO2 (np. dla Polski - PL)

custom_attributes - target_point - does_not_exist
Paczkomat docelowy wprowadzony w liscie nie istnieje. Trzeba wpisać prawidłowy symbol paczkomatu.

custom_attributes - target_point - incorrect_name
Podano nieprawidłowy symbol paczkomatu. Należy sprawdzić na formularzu co jest nie tak z symbolem. Ewentualnie sprawdzić czy paczkomat jest prawidłowo odczytywany (w ustawieniach przetwarzania).

custom_attributes - dropoff_point - required
Wymagane jest podanie symbolu paczkomatu nadawczego. Komunikat pokazuje się przy włączonym sposobie dostawy z nadaniem w paczkomacie.
Jeżeli przesyłka nie będzie nadawana w paczkomacie to należy przestawić sposób nadania na formularzu listu, albo zmienić w ustawieniach przetwarzania.

parcels - too_many
Komunikat: za dużo podpaczek. Trzeba sprawdzić na formularzu listu ile jest zdefiniowanych podpaczek i czy w danej usłudze można przygotowywać listy wielopaczkowe.
Np. dla paczkomatów może być tylko jedna paczka.

parcels - X - weight - amount - too_small
Zbyt mała waga paczki nr 1. Należy poprawić tą wartość na formularzu edycji listu lub w ustawieniach przetwarzania.

parcels - X - dimensions - height - too_small
Ustawiono zbyt małą wysokość paczki X. Należy zmodyfikować ją na formularzu edycji listu lub w ustawieniach przetwarzania.

parcels - X - dimensions - length - too_small
Zbyt mała długość dla paczki X. Należy poprawić tą wartość na formularzu edycji listu lub w ustawieniach przetwarzania.

parcels - X - dimensions - width - too_small
Zbyt mała szerokość paczki nr X. Należy zmienić tą wartość na formularzu edycji listu lub w ustawieniach przetwarzania.

insurance - should_be_greater_than_cod"
Kwota ubezpieczenia powinna być wyższa od kwoty pobrania.
Należy zwiększyć kwotę ubezpieczenia przesyłki.

Status listu: offer_selected. Znaleziono transakcje ze statusem błedu
failure, szczegóły: 401 debt_collection debt_collection

W tym przypadku najlepiej skontaktować się bezpośrednio z opiekunem handlowym InPostu, w celu sprawdzenia rozliczeń finansowych.
Może dotyczyć braku płatności za fakturę lub braku środków na koncie do opłacenia etykiety.

trucker - unknown_error
Przyczyną będzie tutaj najprawdopodobniej błąd wewnętrzny inPostu. Po otrzymaniu i wstępnym sprawdzeniu takiego komunikatu będziemy go od razu wysyłać do wsparcia InPostu.

trucker_ID_is_not_set_for_organization (status: 400 - missing_trucker_id)
Komunikat mówi, że nie został ustawiony identyfikator systemu Web Trucker dla przesyłek kurierskich. Jeżeli aktywna jest umowa na usługi kurierskie z InPostem to należy przekazać do wsparcia firmy InPost prośbę o weryfikację konfiguracji. Jeżeli był wcześniej przekazany dostęp do Web Truckera InPostu to zalecamy od razu podać login Web Truckera w takiej prośbie.

Status listu: offers_prepared, ale nie znaleziono oferty dla wybranego
serwisu: inpost_locker_allegro

To jest problem nie standardowy i najlepiej przesłać cały komunikat do nas do analizy.
Jak my nic nie znajdziemy to przekażemy prośbę do inPostu.

sender - email - invalid
Adres e-mail nadawcy jest niepoprawny. Można go ustawić w zakładce INPOST SHIPX - zębatka - KONTA, lub poprawić w oknie edycji listu.
Należy zwrócić uwagę, czy adres e-mail ma poprawną konstrukcję lub czy nie ma znaków specjalnych (np spacji)

sender - phone - invalid
W ustawieniach podano nieprawidłowy telefon nadawcy.
Należy go poprawić w INPOST SHIPX -> zębatka -> KONTA.

sender - address - post_code - required
Brakuje kodu pocztowego nadawcy.
Należy go wstawić w INPOST SHIPX -> zębatka -> KONTA.

sender - address - post_code - invalid
Kod pocztowy nadawcy jest nieprawidłowy.
Należy go poprawić w INPOST SHIPX -> zębatka -> KONTA.

sender - address - country_code - too_long
Podany kod kraju NADAWCY jest za długi. Należy go poprawić w INPOST SHIPX -> zębatka -> KONTA.
Dla Polski kod kraju to "PL"

sender - address - country_code - too_short
Podany kod kraju NADAWCY jest za krótki. Należy go poprawić w INPOST SHIPX -> zębatka -> KONTA.
Dla Polski kod kraju to "PL"

sender - address - country_code - invalid
Podany kod kraju NADAWCY jest nieprawidłowy. Należy go poprawić w INPOST SHIPX -> zębatka -> KONTA.
Dla Polski kod kraju to "PL"

receiver - address - building_number - required
Brakuje numeru budynku ODBIORCY, a jest wartością wymaganą. Należy podać na formularzu listu pełny adres odbiorcy.

receiver - email - required
Adres e-mail odbiorcy jest wymagany.
Należy uzupełnić adres e-mail.

invalid_end_of_week_collection
Wybrano przygotowanie listu przewozowego dla usługi "Paczka w weekend" poza godzinami granicznymi. Obecnie listy z zaznaczoną usługą "Paczka w weekend" mogą być generowane od czwartku od godziny 20:00 do soboty do godziny 13:00. Proszę wyłączyć usługę "Paczka w weekend" i przygotować etykietę ponownie lub odłożyć jej przygotowanie na podany powyżej termin.

invalid_allegro_for_end_of_week_collection
Usługa "Paczka w weekend" nie jest dostępna dla przesyłek Allegro. Proszę wyłączyć usługę "Paczka w weekend" i przygotować etykietę ponownie.

invalid_target_point_for_end_of_week_collection
Nie wszystkie paczkomaty obsługują dostawy weekendowe. Wybrano maszynę w typie parcel_locker_only i usługa nie może zostać zrealizowana. Proszę wybrać inny paczkomat.

custom_attributes - dropoff_point - dropoff_and_target_points_must_be_different
Paczkomat nadawczy musi być inny, niż paczkomat odbiorczy (InPost nie pozwala nadać paczki do tego samego paczkomatu, w którym zostaje nadana).

key - invalid_target_point_function
message - Invalid target point function.

Wprowadzono niepoprawny symbol paczkomatu. Problem wystąpił, gdy jako symbol paczkomatu został wprowadzony symbol punktu obsługi paczki POP.

Brak znaku '+' w adresie e-mail
Adres e-mail nie jest w domenie: @allegromail.pl

Takie komunikaty mogą się pojawiać gdy włączona jest weryfikacja adresu e-mail w ustawieniach konta InPost ShipX: zakładka INPOST SHIPX -> zębatka -> KONTA
Jeżeli sprawdzanie adresu e-mail przez ProstąPaczkę nie jest konieczne to można wyłączyć odpowiednią opcję.
Zalecamy pozostawienie opcji weryfikacji dla przesyłek tworzonych do zamówień z Allegro.

List jest zarejestrowany (xxxxx), ale nie ma jeszcze numeru listu
Komunikat oznacza, że system InPostu przyjął żądanie utworzenia listu, ale nie przygotował etykiety w odpowiednim (wpisanym w ustawieniach konta) czasie. Może to być "normalne" działanie, jak zdarza się co jakiś czas. Jeżeli taki komunikat pojawia się dla każdego tworzonego listu, to może to oznaczać awarię systemu InPost i lepiej wstrzymać na moment wysyłkę.
Takie komunikaty mogą się pojawiać także w przypadku braku środków na koncie. Wtedy serwer API przyjmie informacje o liście, jednak nie przydzieli mu numeru listu przewozowego.
Należy na takie zadania szczególnie uważać przy tworzeniu etykiet dla zamówień SMART, gdyż może to powodować naliczanie dodatkowych opłat (za kolejne etykiety).
Opis czynności, które mogą być podejmowane przy wystąpieniu takiego problemu:InPost ShipX - przerwij i zapisz.
Wyjaśnienie problemu asynchronicznego działania API InPost ShipX

No route matches [POST] /v1/organizations/shipments (status: 404 - routing_not_found)
Komunikat świadczy o wewnętrznym problemie API InPostu, należy przesłać ten komunikat do wsparcia firmy InPost w celu sprawdzenia poprawności zdefiniowania konta ShipX.
W zgłoszeniu najlepiej podać id organizacji oraz loginy do serwisów Paczkomaty24.pl oraz Web Truckera (jeżeli mają być używane w ramach podanego id organizacji)

    "JSON integer 2147903608 is too large or small for an INT32. Path sendenid line 1 position 593"
W przypadku tego komunikatu należy zainstalować najnowszą wersję programu ProstaPaczka (minimum v23.3.2).
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2024, 02:30:16 pm wysłana przez Piotr »

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Uzupełniliśmy podpowiedź dla komunikatu
Cytuj
receiver - email - invalid
Jest teraz zwracany w przypadkach gdy inposty wykryje niezgodność (próbuje się utworzyć inny list niż jest wybrany w Allegro)

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Uzupełniliśmy podpowiedzi do komunikatów:
receiver - address - country_code - too_short
receiver - address - country_code - invalid

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Dodaliśmy podpowiedź do komunikatu:
trucker_ID_is_not_set_for_organization (status: 400 - missing_trucker_id)

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Dodaliśmy podpowiedź do komunikatów
Brak znaku '+' w adresie e-mail
Adres e-mail nie jest w domenie: @allegromail.pl
</code>

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Dodaliśmy podpowiedź do komunikatu zwracanego przez ProstąPaczkę w przypadku gdy serwer InPost ShipX nie przygotował etykiety w wyznaczonym czasie:

Cytuj
List jest zarejestrowany (xxxxx), ale nie ma jeszcze numeru listu

Tomek

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Wiadomości: 319
Komunikat:

Cytuj
key - invalid_target_point_function
message - Invalid target point function.

pojawił się ostatnio również przy próbie wysyłki do punktu obsługi paczki (np. POP-XYZ123) zamiast do paczkomatu. Poniżej stanowisko InPost w tej sprawie:

Cytuj
POP nie jest paczkomatem a punktem obsługi paczki i nie obsługuje odbiorów tylko nadania paczek.
Paczki należy wysyłać do paczkomatów czyli do numerów bez przedrostku POP.

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Cytuj
List jest zarejestrowany (xxxxx), ale nie ma jeszcze numeru listu
Dodaliśmy  informację, że powyższy komunikat może pojawiać się w przypadku braku środków na koncie. Serwer Inpostu wtedy zarejestruje list w swoim systemie, ale nie przydzieli mu numeru listu przewozowego.

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Dodaliśmy podpowiedź  do komunikatu:
Cytuj
No route matches [POST] /v1/organizations/shipments (status: 404 - routing_not_found)
Należy go przesłać do wsparcia firmy InPost w celu weryfikacji.

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Dodaliśmy podpowiedzi do komunikatów związanymi z walidacją adresu nadawcy przesyłki.

importbezgranic

 • Newbie
 • *
 • Wiadomości: 18
Witam,

Dzisiaj wyrzuca błąd:

"JSON integer 2150141974 is too large or small for an Int32. Path 'sender.id', line 1, position 581."

o co chodzi?

Z Góry Dziękuje

Tomek

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Wiadomości: 319
"JSON integer 2147903608 is too large or small for an INT32. Path sendenid line 1 position 593"
W przypadku tego komunikatu należy zainstalować najnowszą wersję programu ProstaPaczka (minimum v23.3.2).

importbezgranic

 • Newbie
 • *
 • Wiadomości: 18

Tomek

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Wiadomości: 319

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Dodaliśmy podpowiedź do komunikatu:
Cytuj
Token is missing or invalid. (status: 401 - token_invalid)