Autor Wątek: Błąd "Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne." przy wydruku  (Przeczytany 507 razy)

Piotr

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1228
(na podstawie zgłoszenia)
Przy wydruku etykiety pojawia mi się błąd:

Cytuj
Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne.

W szczegółach komunikatu jest jeszcze:
Cytuj
Aplikacja (entry): ProstaPaczka, Version=20.10.3.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
Aplikacja (calling): ProstaPaczka.View, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
Aplikacja (executing): ProstaPaczka.Model, Version=1.0.45.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
Data: 16.11.2020 09:24:28
System: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
Wersja środowiska: 4.0.30319.42000
.NET Framework: 4.7.2 or later
Nazwa maszyny: ABC123
Czy system 64 bit: True
Czy proces 64 bit: True
Czy administrator: False
Katalog roboczy: C:\Program Files (x86)\LCSoft\ProstaPaczka
Katalog danych: C:\ProgramData\LCSoft\ProstaPaczka
---------- MAIN EXCEPTION ---------------
Typ wyjątku: System.IO.IOException
Wiadomosć błędu: Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne.
Data:
Key - value: System.Object -
TargetSite: Void WinIOError(Int32, System.String)
Source: mscorlib
HResult: -2147023570
StackTrace:    w System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   w System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
   w System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)
   w System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode)
   w ProstaPaczka.ModelSTD.WYDRUKI.PDF.Zapisz(Byte[] zawartoscPliku, String miejsceZNazwa)
   w ProstaPaczka.Model.WYDRUKI.Drukowanie.WydrukujEtykiete(Byte[] dokumentDoWydruku, String numerListu,

Piotr

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1228
Komunikat pojawia się w momencie zapisania etykiety na dysku.

Taki problem może się pojawiać w przypadku gdy etykieta zapisywana jest w miejscu do którego nie ma dostępu użytkownik zalogowany do Windowsa.

Należy sprawdzić:
1. Czy włączony jest zapis kopii etykiety w innej lokalizacji w ADMINISTRACJA OGÓLNE
Jeżeli jest, to należy sprawdzić czy ścieżka wskazuje na zasób sieciowy, a jeżeli tak to sprawdzić uprawnienia dostępu do tego zasobu.
Jeżeli wskazana ścieżka jest na dysku lokalny to na wszelki wypadek także należy sprawdzić czy wszyscy użytkownicy mają dostęp do tego katalogu.

2. W przypadku modułu dla Subiekta GT należy zweryfikować czy w opcjach eksportu nie jest ustawione zapisywanie etykiety do katalogu, jeżeli jest to tak samo należy zweryfikować uprawnienia dostępu do danego zasobu.