Regulamin rejestracji

Poprzez rejestrację na tym forum potwierdzasz, że jesteś użytkownikiem programu ProstaPaczka z ważną licencją. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji ważności licencji i w przypadku jej braku, do modyfikacji lub usuwania zamieszczanych przez Ciebie treści, a nawet do blokowania (banowania) oraz usuwania konta użytkownika.

Zabronione jest publikowanie treści udostępniających dane osobowe osób trzecich (tj. jak zrzuty ekranu, wycinki logów). Jeżeli chcesz udostępnić takie dane to koniecznie uzupełnij formularz wymyślonymi danymi testowymi, lub zamaż lub usuń dane osobowe.

Poprzez rejestrację na tym forum wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, grożące, naruszające prywatność, przeznaczone dla dorosłych lub jakkolwiek naruszające polskie lub międzynarodowe prawo. Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie są również zabronione.

Zauważ, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum sprawdzenie poprawności wiadomości. Pamiętaj, że nie monitorujemy na bieżąco wysłanych wiadomości, tak więc nie jesteśmy odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię autorów i niekoniecznie opinię tego forum, jego załogi lub właściciela forum. Ktokolwiek uważa, że wiadomość jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel forum zastrzega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, więc nie możemy skasować lub zmienić wiadomości natychmiast. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

Za zawartość wiadomości wysłanych przez Ciebie jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty.
Ponadto, wyrażasz zgodę na rekompensatę i pozostanie nieszkodliwym dla właściciela/i forum, jakichkolwiek powiązanych stron internetowych z tym forum oraz jego obsługi. Właściciel tego forum zastrzega sobie również prawo do ujawnienia twojej tożsamości (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi czy prawnych działań wynikających z Twojego użytkowania tego forum.

Masz możliwość, po rejestracji, wyboru nazwy użytkownika. Zalecamy, abyś wybrał/a odpowiednią nazwę. Nigdy nie udostępniaj hasła do konta, które za chwile zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie poza administratorem, z powodu bezpieczeństwa i dla zachowywania możliwości identyfikacji. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również WYSOCE zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na to forum, będziesz mógł/mogła wypełnić szczegółowe informacje w profilu. Jesteś odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta, z lub bez wcześniejszych uwag. Odpowiednie sankcje mogą zostać nałożone.

Zapamiętaj, że z każdą wiadomością jest zapisywany twój adres IP na wypadek, jeśli miał(a)byś zostać zbanowany/a na tym forum lub zaszłaby potrzeba kontaktu z twoim dostawcą Internetu. Może się to zdarzyć tylko w przypadku większego naruszenia tej zgody.

Zauważ również, że to oprogramowanie umieszcza w przeglądarce cookie, plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do utrzymania użytkownika zalogowanego/wylogowanego. Oprogramowanie nie zbiera ani nie wysyła żadnych innych informacji do twojego komputera.

Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI LC SOFT
W związku z korzystaniem z należących do LC Soft stron internetowych, takich jak:

https://prostapaczka.pl/,
https://ppetykieta.pl/,
https://www.lcsoft.pl/,
https://forum.prostapaczka.pl/,
https://www.licencje.lcsoft.pl/,

(zwanych dalej przez nas Stronami) przetwarzamy Twoje dane osobowe. Działamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie). Dlatego też w ramach niniejszej polityki prywatności przekazujemy Ci najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LC SOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańska 89, lok. 1, 85-022 Bydgoszcz, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000767159, numer NIP: 9671424915, numer REGON: 382342411, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.

Jak możesz skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków:

pocztą elektroniczną na adres: office@lcsoft.pl
telefonicznie, korzystając z numeru telefonu: (+48) 609 241 305
listownie, poprzez wysłanie przesyłki na adres: LC SOFT z o.o., Gdańska 89/1, 85-022 Bydgoszcz

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych różni się w zależności tego w jaki sposób korzystasz z naszej Strony, zgodnie z informacjami poniżej:

Jeżeli odwiedzasz nasze Strony internetowe i przeglądasz znajdujące się na nich treści

W takim wypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, monitorowania ruchu, weryfikacji sposobu korzystania ze strony internetowej, wyświetlania reklam oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Dane te zapisujemy w szczególności w ramach plików cookie oraz logów dotyczących odwiedzin strony internetowej.
Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest zapewnienie prawidłowego działania strony, prowadzenie statystyk dotyczących działania strony internetowej, wyświetlanie reklam, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom przepisów prawa.

Jeżeli korzystasz z naszego forum internetowego, dostępnego pod adresem forum.prostapaczka.pl/

Jeśli korzystasz z naszego forum, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia możliwości Ci wchodzenia w interakcje (dyskusje) z innymi użytkownikami forum, tworzenia postów oraz zapewnienia tego aby użytkownicy forum przestrzegali panujących na nim zasad i nie naruszali praw innych osób.
Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest przepis art. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest umożliwienie osobom korzystania z forum oraz zapewnienia przestrzegania na nim zasad użytkowania.

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego albo czatu znajdujących się na stronie internetowej lub wysyłasz nam wiadomość na podany w ramach strony adres e-mail, kontaktujesz się z nami telefonicznie bądź listownie

W sytuacji, gdy kontaktujesz się z nami, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą i wymiany wiadomości.
Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania.

Jeśli dokonujesz zakupu produktów lub usług, które oferujemy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności naszego Sklepu, w tym dokonywania zakupu Subskrypcji i realizowania przysługujących Ci w związku z tym praw.
Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Ponadto, przetwarzamy Twoje dane w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z zawieraniem umów, w szczególności rachunkowych i podatkowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
W niektórych sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Jeżeli wchodzisz na nasze firmowe konta na Facebook, YouTube lub Twitter, obserwujesz je lub reagujesz na nasze posty

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi naszych fanpage i prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług. W ramach portali społecznościowych możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem tych platform.
Dane związane z działalnością naszych kont firmowych w mediach społecznościowych przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie fanpage i działań marketingowych.

Jeżeli zapisujesz się na nasz newsletter

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych w ramach newslettera, co obejmuje w szczególności wysyłkę wiadomości e-mail o charakterze marketingowym.
Dane związane z funkcjonowaniem naszego newslettera u przetwarzamy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie fanpage i działań marketingowych.
Niezależnie od tego, jeżeli osobne przepisy prawa, np. ustawy Prawo Telekomunikacyjne, wymagają od nas zbierania zgody na wysyłkę newslettera, to wyślemy do Ciebie taki newsletter tylko jeśli wyrazisz stosowną zgodę w tym zakresie.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

- podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe – Hitme.pl – Marek Bajerski, ul. Franciszka Mamuszki 17a, 80-178, Gdańsk, NIP: 8792487067, REGON: 340405340
- podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe i usługi doradztwa podatkowego – Kancelaria Podatkowo-Księgowa Finplus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 16a, lok. 1, 87-100, Toruń, NIP: 9562323799, REGON: 366773477, KRS: 0000668049
- podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi analityczne oraz marketingowe w zakresie korzystania przez Użytkowników z naszych stron internetowych w ramach narzędzi Google Analytics i Google Tag Manager – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA
- podmiotowi odpowiadającemu za wysyłkę newslettera - MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
- podmiotami, które zarządzają naszymi kontami firmowymi w ramach mediów społecznościowych:

jeżeli odwiedzasz nasz fanpage na Facebooku – Facebook Ireland Limited oraz Facebook Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczy działań marketingowych dotyczących strony, podejmowanych za pośrednictwem platformy Facebook, my oraz Facebook jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych. Oznacza to, że możesz kierować pytania dotyczące przetwarzania danych w tym zakresie zarówno do nas jak i do Facebooka.
jeżeli odwiedzasz nasz kanał na YouTube – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA,
jeżeli odwiedzasz nasze konto na Twitter – Twitter, Inc. z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, USA.

Prawną podstawą do przekazania danych do USA są zawarte przez nas z dostawcami (takimi jak Facebook, Google lub Twitter) umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dokładamy starań, by przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one rzeczywiście niezbędne, a po tym czasie je usuwamy. Czas przechowywania Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaką interakcję z nami wchodzisz:

Jeżeli jesteś osobą, która weszła na jedną z naszych stron internetowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz ze strony oraz przez okres do 14 miesięcy po jej opuszczeniu,
W sytuacji gdy jesteś użytkownikiem naszego forum, przetwarzamy Twoje dane tak długo jak posiadasz konto na tym forum,
W przypadku skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, chatu, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo poczty zwykłej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa kontakt pomiędzy nami oraz przez okres 3 kolejnych miesięcy,
Jeśli jesteś naszym Klientem i posiadasz konto w ramach naszych stron internetowych lub dokonujesz zakupów Licencji, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo obowiązuje umowa pomiędzy nami lub przez okres realizacji zamówienia na Twoją rzecz (jeżeli nie posiadasz konta użytkownika) oraz do czasu przedawnienia roszczeń (do upływu 3 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy),
Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego,
Jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, reagujesz na nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego firmowego konta w portalu społecznościowym przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą, a naszym fanpage/profilu oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji,
Jeżeli zapisujesz się na nasz newsletter, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo pozostajesz zapisany na ten newsletter.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu
Możesz żądać od nas potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskania stosownych informacji na ten temat, w tym informacji jakie dane są przetwarzane i w jakim celu.

Prawo do sprostowania
Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie ma to zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- do wywiązania się z prawnego obowiązku nałożonego na administratora, wymagającego przetwarzania danych;
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:
- kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo żądania przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do cofnięcia zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Dotyczy to również sytuacji gdy udzielona przez Ciebie zgoda wynika z innych przepisów prawa niż przepisy Rozporządzenia, np. w zakresie zapisu na newsletter.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonywania z nami umowy brak podania danych może skutkować niemożnością świadczenia przez nas usług.

Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania ze strony internetowej, czy też informacje o używanym urządzeniu lub oprogramowaniu. Stosowane przez nas pliki cookie są związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej, służą do kontroli ruchu na stronie, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.
Wyróżnia się następujące pliki cookie:
Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookie sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania ze strony.
Cookie trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub do momentu ich wygaśnięcia.
Wykorzystanie plików cookie opiera się o Twoją zgodę, wyrażoną stosownie do treści przepisu art. 173 § 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wskazujemy, że brak takiej zgody lub późniejsze usunięcie plików cookie może skutkować niemożnością skorzystania z funkcjonalności strony.
Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie w ramach Twojego urządzenia, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookie w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookie generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie, korzystanie z naszych poszczególnych usług świadczonych może mieć jednak charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.