Autor Wątek: Podpowiedzi do komunikatów z okna edycji listu  (Przeczytany 11265 razy)

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
W tym wątku będziemy zbierać najczęściej występujące komunikaty, zwracane przez API Wysyłam z Allegro i uzupełniać je naszymi podpowiedziami.

AccessDenied: Brak dostępu do danego zasobu. (: )
Komunikat  oznacza że aplikacja nie ma dostępu do funkcji API Allegro, której potrzebuje do wykonania danej operacji.
Aby zaktualizować uprawnienia aplikacji należy ponownie autoryzować konto Allegro.
Więcej szczegółów w wątku: https://forum.prostapaczka.pl/wysylam-z-allegro/accessdenied-brak-dostepu-do-danego-zasobu/


VALIDATION_ERROR - receiver.email: musi być poprawnie sformatowanym adresem e-mail
Allegro wymaga aby adres e-mail odbiorcy przesyłki był zamieszczony w takiej samej formie jak widnieje na zamówieniu (z plusem).

receiver.email: Podany hash-mail jest niepoprawny
Adres e-mail odbiorcy przesyłki jest niepoprawny. Należy się upewnić czy jest taki sam jak w zamówieniu na serwisie Allegro.

Nie można użyć wybranej usługi ponieważ jest ona niezgodna z zamówioną przez kupującego metodą dostawy
API Wysyłam z Allegro weryfikuje czy w zamówieniu powiązanym z adresem e-mail odbiorcy jest wybrany sposób dostawy, który umożliwia przygotowanie listu daną usługą Wysyłam z Allegro. W przypadku umów negocjowanych przez Allegro (Allegro DPD, Allegro Poczta, Allegro InPost, Allegro UPS do 10 kg) na zamówieniu musi być wybrana odpowiednia forma dostawy. W przypadku umów własnych sposób dostawy na zamówieniu nie jest istotny.
Mapowanie metod eksportu na usługi w ramach Wysyłam z Allegro opisane są w wątku:
https://forum.prostapaczka.pl/wysylam-z-allegro/wybor-uslug-dostawy-wysylam-z-allegro-od-wersji-v22-8-2/
Zagadnienie szerzej opisaliśmy też w wątku:
https://forum.prostapaczka.pl/wysylam-z-allegro/nie-mozna-uzyc-wybranej-uslugi-poniewaz-jest-ona-niezgodna-z-zamowiona-przez/

NOT_SELLER_ORDER - receiver.email: Order doesn't belong to seller
NOT_SELLER_ORDER: Nie jesteś właścicielem zamówienia (email: Order doesn't belong to seller)
Zamówienie do którego tworzona jest przesyłka nie jest własnością konta Allegro na które jest używane przy wystawianiu listu.
Należy upewnić się że jest używane odpowiednie konto WZA/Allegro do tworzenia przesyłki dla danego zamówienia.
Nazwę konta dostępowego do WZA można odczytać na pasku nazwy okna edycji listu.
W konfiguracji konta dostępowego  WZA (PP2 -> WZA) należy sprawdzić jakie konto Allegro przypisane jest do danego konta dostępowego.
Warto także sprawdzić czy wybrane konto Allegro zostało autoryzowane poprawnymi danymi logowania (może były wpisane z innego konta):
PP2 -> ADMINISTRACJA -> OGÓLNE  -> KONTA ALLEGRO

ERROR - pickup.name: Nazwa punktu nadania przesyłki jest wymagana
Wymagane jest podanie nazwy adresu nadania / podjęcia przesyłki. Jeżeli jakaś wartość została tam wpisana, to mogła być uznana przez Allegro jako niewystarczająca, np: jeżeli zostało podane tylko nazwisko to należy podać też imię.

ERROR - pickup.address.county: Podany region punktu nadania przesyłki nie jest prawidćowy dla wybranego kraju
Wpisany region w adresie nadania przesyłki nie jest prawidłowy dla podanego kodu kraju. Należy upewnić się czy taki region w danym kraju jest dostępny. W większości przypadków pole to nie jest wymagane, więc w pierwszej kolejności należałoby spróbować je usunąć.


ERROR - pickup.pointId: Punkt punktu nadania przesyłki jest niepoprawny
Kod punktu nadania przekazany w danych podjęcia przesyłki jest nieprawidłowy. Należy sprawdzić czy dla danego przewoźnika ten kod jest prawidłowy. Numeracja punktów odbioru / nadania może być inna dla każdego przewoźnika.

ERROR - /sender: Opcja 'Inne dane na etykiecie' nie są dostępne dla wybranego przewoźnika
Dla danego sposobu dostawy nie można użyć opcji wyświetlenia innych danych nadawcy na etykiecie. Należy wyłączyć tą opcję / usunąć inne dane nadania.
Jeżeli dla innych metod  potrzebne są inne dane na etykiecie to należy rozważyć utworzenie osobnego konta dostępowego z uzupełnionymi danymi na etykietę i ustawioną usługą Allegro odpowiadającą metodzie eksportu ProstejPaczki.


ERROR - sender.address.county: Podany region nadawcy nie jest prawidćowy dla wybranego kraju
Region w sekcji adresu nadawcy (na etykiecie) nie jest prawidłowy dla podanego kodu kraju. Należy się upewnić czy w danym kraju jest dostępny taki region. W większości przypadków region nie jest wymagany i można spróbować w pierwszej kolejności usunąć nazwę regionu.


VALIDATION_ERROR - label.sender.address.postCode: nie może być puste
Kod pocztowy w sekcji nadawcy (na etykiecie) nie może być pusty - należy go uzupełnić.
Dane w tej sekcji są uzupełniane  gdy wpisano je w ustawieniach konta dostępowego w zakładce WZA.

label.sender: Kombinacja kodu pocztowego nadawcy i kraju jest niepoprawna
Kod pocztowy w sekcji nadawcy (na etykiecie) nie pasuje do wpisanego kodu kraju - należy go poprawić.
Dane w tej sekcji są uzupełniane  gdy wpisano je w ustawieniach konta dostępowego w zakładce WZA.

VALIDATION_ERROR - label.sender.address.city: nie może być puste
Miejscowość w sekcji nadawcy (na etykiecie) nie może być pusta, należy ją uzupełnić.
Dane w tej sekcji są uzupełniane  gdy wpisano je w ustawieniach konta

VALIDATION_ERROR - label.sender.address.street: nie może być puste
Nazwa ulicy w sekcji nadawcy (na etykiecie) nie może być pusta należy ją uzupełnić.
Dane w tej sekcji są uzupełniane  gdy wpisano je w ustawieniach konta

receiver.name: Nazwa odbiorcy jest wymagana
Brak podanej nazwy odbiorcy lub nazwa ta jest za krótka, np. brakuje imienia.

receiver.address.street: Numer budynku odbiorcy jest wymagany
W nazwie ulicy odbiorcy przesyłki nie podano numeru budynku.

pickup.address.street: nie może być puste
Ulica w adresie nadania przesyłek nie może być pusta. Należy ją uzupełnić w oknie edycji listu lub w systemie źródłowym.

receiver.address.city: Miasto odbiorcy jest wymagane
Nie podano nazwy miejscowości w adresie odbiorcy

receiver.address.countryCode: musi pasować do wzorca "[A-Z]{2}"
Podano nieprawidłowy kod kraju odbiorcy. Musi być podany kod zgodny z Iso2 (PL, DE, FR, itd).

ERROR - receiver.address.county: Podany region odbiorcy nie jest prawidćowy dla wybranego kraju
Region podany w adresie odbiorcy przesyłki nie jest prawidłowy dla wpisanego kodu kraju. Należy zweryfikować czy taki region znajduje się w danym kraju. W większości przypadków pole to nie jest wymagane, więc w pierwszej kolejności należy spróbować usunąć nazwę regionu.

receiver.phone: Numer telefonu komórkowego odbiorcy jest nieprawidłowy
Podano nieprawidłowy numer telefonu odbiorcy przesyłki.

items: musi być podane
Nie podano żadnej paczki - należy wstawić przynajmniej jedną pozycję w tabeli i uzupełnić jej parametry.

INSURANCE_IS_MISSING - items.value: Ubezpieczenie jest wymagane w celu utworzenia przesyłki
Dla danego typu przesyłki wymagane jest podanie wartości  paczki w tabeli podpaczek.
Jeżeli wartość ma być uzupełniana za każdym razem to należy sprawdzić czy w ustawieniach przetwarzania dokumentu na list Wysyłam z Allegro można ustawić uzupełnianie pola.
Jeżeli list jest jednorazowy to należy wprowadzić odpowiednią wartość paczki w tabeli.

items[0].value.currency: musi być podane
Nie podano waluty wartości w parametrach pierwszej paczki. Waluta musi być 3-znakowa: PLN, EUR itd.

INVALID_INSURANCE_CURRENCY_INTERNAL - items.value.currency: Waluta PLN nie jest wspierana dla wybranej metody dostawy
Ustawiona waluta nie jest prawidłowa dla danego sposobu dostawy i należy ustawić  walutę odpowiednią dla kraju docelowego.
W przypadku listów tworzonych z dokumentów WAPRO/Subiekta waluta jest pobierana z dokumentu.


ERROR - items.weight.value: Proszę podać prawidłową wagę
Podano nieprawidłową wagę paczki w pierwszej pozycji.

INVALID_PACKAGE_WEIGHT_NEGATIVE_OR_ZERO - /parcels/0/weight: Waga przesyłki musi być dodatnia
Należy zweryfikować czy każda paczka w tabeli podpaczek posiada uzupełnioną wagę i jest ona większa od zera.
Jeżeli list jest tworzony na podstawie dokumentu to należy dodatkowo sprawdzić czy odpowiednio skonfigurowane jest ustawianie wagi w ustawieniach przetwarzania danej metody.

items.dimensions: Nieprawidłowe wymiary przesyłki
Podano nieprawidłowe, najprawdopodobniej zerowe, wymiary paczki

VALIDATION_ERROR - items[0].dimensions.length:
Nie podano  długości (pierwszej) paczki, należy uzupełnić długość w oknie edycji listu. Jeżeli list jest tworzony na podstawie dokumentu to należy sprawdzić czy zostały uzupełnione wymiary w ustawieniach przetwarzania danej metody eksportu.

additionalServices.cashOnDelivery.accountNumber: nie może być puste
Przy usłudze pobrania należy uzupełnić numer rachunku bankowego na które mają zostać zwrócone środki.

label.referenceNumber: wielkość musi być pomiędzy 0 a 35
Numer referencyjny przesyłki musi mieć maksymalnie 35 znaków. Jeżeli jest dłuższy to należy usunąć nadmiarową część.
label.referenceNumber: musi pasować do wzorca "[A-Za-z0-9-_]+"
Numer referencyjny przesyłki jest nieprawidłowy. Allegro wymaga aby w numerze były same cyfry 0-9, litery od a-Z lub snaki specjalne: "-", "_". Pozostałe znaki muszą zostać usunięte.

Błąd przetwarzania. Support został poinformowany o Twoim problemie i pracuje nad rozwiązaniem
Nieznany błąd tworzenia listu. Może dotyczyć jakiejś kombinacji parametrów przesyłki. Można próbować zmieniać usługi aby przygotować etykietę, jednak bez żadnej podpowiedzi trzeba to robić metodą prób i błędów.

Przy przedłużaniu tokenu wystąpiły błędy: invalid_grant
Invalid refresh token: xxx

Komunikacja z Allegro odbywa się na podstawie automatycznie odświeżanego (przez ProstąPaczkę) tokenu dostępowego, który jest generowany przez Allegro.
Allegro może uznać taki token za nieprawidłowy (np. z powodu zmiany hasła, braku odświeżenia przez  dłuższy czas).
Proszę spróbować ponownie autoryzować konto Allegro wg opisu:
https://instrukcja.prostapaczka.pl/Allegro-ust-edycja-konta.html
https://instrukcja.prostapaczka.pl/Allegro-autoryzacja.html
Autoryzację przeprowadza się w zakładce ALLEGRO -> zębatka -> KONTA.

SHIPMENT_VALIDATION_ERROR - /serviceId: Metoda dostawy jest niedostępna
Komunikat wskazuje na błędnie wybraną metodę eksportu. Najczęściej są to przypadki typu "wybrano Allegro One Box zamiast Allegro One Box, DPD". W komunikacie błędu pojawia się precyzyjne wskazanie na metodę wybraną podczas eksportu (nieprawidłową) i metodę, która powinna zostać wybrana (prawidłową). Nieprawidłową i prawidłową metodę możemy odczytać w zdaniu:
"This delivery option is unavailable","details":"Order delivery method: xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx is not allowed, should be yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy".
Metodę "Y" (poprawną) należy skonfigurować w zakładce WzA zgodnie z instrukcją: https://forum.prostapaczka.pl/wysylam-z-allegro/konfiguracja-modulu-integracji-z-api-wysylam-z-allegro/

COD_IBAN_NOT_EMPTY - additionalServices: Wybrana metoda dostawy nie wymaga podania numeru iban, wpłatę za przesyłki pobraniowe prześlemy na Twoje środki
Numer konta w komunikacie jest nadmiarowy. Zgodnie z sugestią ALlegro nie należy go przekazywać przy pobraniu. Proszę usunąć numer konta z listu i spróbować jeszcze raz.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 05, 2024, 11:12:44 am wysłana przez Tomek »

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Uzupełniliśmy podpowiedzi do komunikatów
ERROR - pickup.name: Nazwa punktu nadania przesyłki jest wymagana 
ERROR - pickup.address.county: Podany region punktu nadania przesyłki nie jest prawidćowy dla wybranego kraju 
ERROR - /sender: Opcja 'Inne dane na etykiecie' nie są dostępne dla wybranego przewoźnika 
ERROR - sender.address.county: Podany region nadawcy nie jest prawidćowy dla wybranego kraju 
ERROR - receiver.address.county: Podany region odbiorcy nie jest prawidćowy dla wybranego kraju 

Tomek

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Wiadomości: 319
Uzupełniliśmy podpowiedź do komunikatu:
Przy przedłużaniu tokenu wystąpiły błędy: invalid_grant
Invalid refresh token: xxx

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Dodaliśmy podpowiedź dla komunikatu:
Cytuj
NOT_SELLER_ORDER - receiver.email: Order doesn't belong to seller

Tomek

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Wiadomości: 319
Uzupełniliśmy podpowiedź do komunikatu:
SHIPMENT_VALIDATION_ERROR - /serviceId: Metoda dostawy jest niedostępna

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Dodaliśmy podpowiedź do komunikatu
AccessDenied: Brak dostępu do danego zasobu. (: )

Piotr

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Wiadomości: 1785
Dodaliśmy inaczej brzmiący komunikat użycia niewłaściwego konta:
Cytuj
NOT_SELLER_ORDER: Nie jesteś właścicielem zamówienia (email: Order doesn't belong to seller)

Rozwinęliśmy podpowiedź do tego problemu, która może pomóc w jego rozwiązaniu.

Tomek

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • Wiadomości: 319
Dodaliśmy wyjaśnienie dla komunikatu:
COD_IBAN_NOT_EMPTY - additionalServices: Wybrana metoda dostawy nie wymaga podania numeru iban, wpłatę za przesyłki pobraniowe prześlemy na Twoje środki