Autor Wątek: Jak używać funkcji łączenia rekordów w jeden list przewozowy?  (Przeczytany 1168 razy)

Piotr

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1572
W wersji v20.10 dodaliśmy funkcję umożliwiającą połączenie wielu rekordów z systemu ERP w jeden list przewozowy. Poniższy wątek opisuje sposób konfiguracji oraz użytkowania tej funkcjonalności.

Konfiguracja funkcji łączenia rekordów w jeden list
1. Upewniamy się, że na każdym stanowisku pobrana jest aktualna wersja programu.
2. Uruchamiamy PP Etykietę i przechodzimy do menu: zębatka -> ŁĄCZENIE REKORDÓW
3. W zakładce ŁĄCZENIE klikamy przycisk konfiguracji i wybieramy kolumny, które mają być połączone w jedną "wirtualną" kolumnę.
Najlepiej tutaj wybrać kolumny, w których przechowywane są numery referencyjne (np. numery WZ) lub dane, które są wstawiane do uwag listu przewozowego.
4. W zakładce SUMOWANIE klikamy na przycisk konfiguracji i wybieramy kolumny, których wartość ma być dodana do siebie przy tworzeniu "wirtualnego" rekordu.
Najlepiej tutaj wskazywać kolumny, które są brane jako kwoty pobrania czy ubezpieczenia na liście przewozowym (np. wartość zamówienia itp).
5. W zakładce PACZKI wybieramy sposób w jaki mają być łączone paczki przypisane do poszczególnych rekordów.
- Tylko z rekordu głównego - jako paczki na liście przewozowym będą brane tylko paczki przypisane do rekordu głównego (wybranego przez operatora). Na liście przewozowym pojawi się tyle paczek ile jest przypisanego do tego rekordu w systemie ERP / definicji widoku.
- Paczki ze wszystkich rekordów - ta opcja będzie sumowała wszystkie paczki przypisane do wybranych rekordów. Jeżeli wybranych zostanie 10 rekordów i każdy z nich będzie miał zdefiniowaną jedną paczkę, na liście pojawi się 10 paczek.
6. Zapisujemy zmiany - ustawienia przechowywane są w bazie danych programu, wiec będą widoczne na wszystkich stanowiskach podłączonych do tej samej bazy.

Dostosowanie wyglądu okna wyboru rekordu głównego
1. Pobieramy rekordy aby wyświetliły się na zestawieniu
2. Zaznaczamy kilka rekordów
3. Klikamy przycisk JEDEN ZBIORCZY - wyświetlone zostanie okno z zaznaczonymi rekordami
4. Usuwamy zbędne kolumny z tego okna, sortujemy kolejność kolumn, ustawiamy grupowanie lub inne czynności na zestawieniu, które ułatwią użytkownikowi wybór jednego z rekordów.
Proponujemy w tym przypadku zostawić kolumny wyświetlające:
- dane odbiorcy
- numery referencyjne (nr zamówienia, nr WZ)
- wartość, która ma być brana jako pobranie na liście przewozowym
- dane odbiorcy przesyłki
- przewoźnik
Opis możliwości jest opisany w Instrukcji zarządzania zestawieniami
5. Zapisujemy wygląd z użyciem niebieskiej dyskietki.
Wygląd zapisywany jest w pliku konfiguracyjnym na danym stanowisku komputerowym, jeżeli okno ma wyglądać tak samo na każdym stanowisku, należy przenieść plik z ustawieniami na każde stanowisko.
Nazwa pliku: DgWyborRekordu_laczenie_rekordow.xml

Używanie funkcji łączenia w jeden list przewozowy
1. Operator wybiera rekordy, które mają być połączone na zestawieniu
2. Operator uruchamia funkcję łączenia klikając przycisk JEDEN ZBIORCZY w sekcji LISTY PRZEWOZOWE
3. Wyświetlony zostaje komunikat wymagający potwierdzenia przygotowania listu do wybranych pozycji
4. Operator potwierdza przygotowanie listu do X pozycji
5. Wyświetlone zostaje okno z wybranymi rekordami, w którym operator wskazuje rekord, który ma być wybrany jako główny.
Z rekordu głównego będą brane wszystkie parametry (tj. adres odbiorcy, przewoźnik etc). Do rekordu głównego będą "doklejone" wartości wskazane w konfiguracji łączenia rekordów.
6. Operator wybiera rekord główny
7. Wyświetlone zostaje okno edycji listu przewozowego, w którym Operator może sprawdzić wartości w polach referencyjnych, dane paczek, odbiorcy itd.
8. Operator zatwierdza przygotowanie listu przewozowego.
9. Po zakończeniu procesu program uruchomi funkcję
- wstawienia danych do Allegro dla każdego z wybranych rekordów
- wysłania powiadomienia (jedno powiadomienie do którego będą wstawione dane "wirtualnego" rekordu)
- zapisania informacji zwrotnej we wszystkich zaznaczonych rekordach (jeżeli jest to skonfigurowane)
- zapisania informacji do logu o utworzonej przesyłce dla każdego wybranego rekordu (jeżeli jest to skonfigurowane)
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2020, 11:38:17 am wysłana przez Tomek »