Autor Wątek: Nie można zablokować obiektu  (Przeczytany 563 razy)

Piotr

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1229
(Na podstawie zgłoszenia )
Przy wydruku listów pojawia się komunikat błędu:

Cytuj
Nie można zablokować obiektu. Obiekt został zablokowany przez operatora [nazwisko imie] na stacji [nazwa komputera].

Cytuj
---------- MAIN EXCEPTION ---------------

Typ wyjątku: System.Runtime.InteropServices.COMException
Wiadomosć błędu: Nie można zablokować obiektu. Obiekt został zablokowany przez operatora Dylik Marcin na stacji ZOOSMAK.

Data:
Key - value: System.Object -
TargetSite: Void set_Uwagi(System.Object)
Source: Subiekt.PAi.1
HResult: -2147217639
StackTrace: w InsERT.SuDokument.set_Uwagi(Object pVal)
w ProstaPaczka.SUBIEKT_GT.SFERA.SferaGtService.ZapisTekstWUwagach(Int64 idDokumentu, Int32 IdMagazynu, String tekstDoZapisania) w C:\git\pp2\ProstaPaczka\SUBIEKT_GT\SFERA\SferaGtService.cs:wiersz 471
w ProstaPaczka.SELLO.VIEW.PaczkiSelloViewModel.WstawNumerListuDoUwagDokumentuSubiektGt(Int64 idDokumentu, String numerDokumentu, String numerListu) w C:\git\pp2\ProstaPaczka\SELLO\VIEW\PaczkiSelloViewModel.cs:wiersz 2647

O co chodzi z tym komunikatem?

Piotr

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1229
To jest komunikat pochodzący ze sfery dla Subiekta GT.
Sfera nie pozwoliła zapisać danych do dokumentu.
Zapewne chodzi o wstawienie numeru listu do uwag dokumentu Subiekta GT.

Sam komunikat mówi że obiekt (dokument) został zablokowany (prawdopodobnie otwarty) w Subiekcie GT na podanym stanowisku.
Jeżeli dokument jest otwarty na jakimś stanowisku to Subiekt GT nie pozwala zapisywać w tym dokumencie.