Autor Wątek: Stan kompletacji na liście pobranych paczek z Sello  (Przeczytany 552 razy)

Piotr

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1228
W wersji 20.12.1 zostały dodane nowe kolumny na zestawieniu paczek pobranych z Sello:
- Ko: stan (T/N) - stan ostatniej weryfikacji kompletności (pozytywnej lub negatywnej)
- Ko: data - data zakończenia ostatniej weryfikacji kompletności  (pozytywnej lub negatywnej)
- Ko: godz. - godzina zakończenia ostatniej weryfikacji kompletności (pozytywnej lub negatywnej)
- Kp: stan - stan zakończenia  ostatniej pozytywnej weryfikacji kompletności
- Kp: data - data zakończenia ostatniej pozytywnej weryfikacji kompletności
- Kp: godz - zakończenia ostatniej pozytywnej weryfikacji kompletności

Dane w tych kolumnach będą wyświetlane tylko dla nowych weryfikacji kompletności (uruchamianych po zainstalowaniu nowej wersji).

Jeżeli dla danej paczki Sello została zakończona pozytywnie weryfikacja kompletności (wszystkie towary zostały oznaczone jako skompletowane), to przed następnym otwarciem tego okna zostanie wyświetlona informacja wraz z pytaniem czy ma być ponownie przeprowadzona.

Jeżeli weryfikacja kompletności będzie uruchamiana w trakcie przygotowania listu, tj:
- przy uruchomieniu z menu kontekstowego
- przy uruchomieniu z przycisku przygotowania listu
- przy uruchomieniu ze skanu symbolu paczki, numeru dokumentu wstępnego, numeru dokumentu końcowego
To do wyboru będą 3 opcje:
- Yes - zostanie otwarte okno weryfikacji kompletności
- No - okno weryfikacji kompletności nie zostanie otwarte, ale proces tworzenia listu będzie kontynuowany
- Cancel - okno weryfikacji kompletności nie zostanie otwarte a proces tworzenia listu będzie anulowany

Przy uruchamianiu weryfikacji kompletności przez skan numeru pełnego dokumentu, albo z poziomu menu kontekstowego, zostanie wyświetlone okno z informacją oraz pytaniem o ponowną weryfikację kompletności z dwoma opcjami:
- Yes - okno weryfikacji kompletności zostanie ponownie otwarte
- No - okno weryfikacji kompletności nie zostanie otwarte a proces będzie anulowany

Jeżeli weryfikacja kompletności jako źródło ma wskazaną paczkę z Sello, to dodatkowo zapisane będą powiązania kompletacji z dokumentem wstępnym i końcowym - stan kompletacji będzie widoczny na liście dokumentów Subiekta GT i Subiekta nexo.
Jeżeli weryfikacja kompletności opiera się o dokument końcowy z Subiekta GT to dodatkowo zapisywana będzie referencja do paczki Sello - stan kompletacji będzie widoczny z poziomu listy paczek Sello jak i przy dokumencie końcowym na liście dokumentów z Subiekta GT.