Autor Wątek: Automatyczny wybór konta przewoźnika  (Przeczytany 4727 razy)

Piotr

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1766
W wersji 22.2.0 została dodana opcja umożliwiająca automatyczny wybór konta przewoźnika na podstawie danych dokumentu z Subiekta GT do którego tworzony jest list przewozowy.
Funkcja jest dostępna w wersji PRO.

Konfiguracja
Konfigurację przeprowadzić należy w:
PP2 -> SUBIEKT GT -> zębatka -> PROGRAM -> METODY EKSPORTU

Dla każdej metody eksportu, która ma być ujęta w konfiguracji należy oznaczyć checkboxa  "Warunkowy wybór konta".
Po oznaczeniu każdej z metod należy kliknąć w przycisk "Warunkowy wybór konta" znajdujący się pod listą metod eksportu.

W oknie które się otworzy będzie widoczna lista zdefiniowanych warunków oraz przypisane do warunku konta przewoźników.
Można zdefiniować wiele warunków i przypisać do nich konta.
Jeżeli dokument nie spełni żadnego warunku to ProstaPaczka przejdzie do standardowego wyboru konta .
Jeżeli dokument spełni kilka warunków i dla nich będą przypisane inne konta danego przewoźnika to program zapyta którego konta ma użyć.

Aby dodać nową grupę warunków należy kliknąć w przycisk DODAJ  - zostanie wyświetlone okno edycji warunków.
Można zdefiniować wiele warunków i określić czy ma być spełniony choć jeden z nich (Lub) czy muszą być spełnione wszystkie (Oraz).
Dla każdego z warunku należy wybrać pole dokumentu Subiekta GT  z którego ma być pobrana zawartość oraz wybrać:
- znak porównania: równa się (musi się zgadzać cały tekst), zawiera (wartość z dokumentu musi zawierać  określony tekst)
- wartość do porównania

Po utworzeniu warunków należy zapisać zmiany - wrócimy do okna warunkowego wyboru konta, gdzie należy przypisać konta dla każdej z metod.
Na liście rozwijanej z metodami widoczne będą tylko te metody eksportu, które zostały oznaczone checkboxem "Warunkowy wybór konta".

Tworzenie listu
Przy tworzeniu listu program sprawdzi czy używana metoda jest oznaczona checkboxem, jeżeli jest to sprawdza czy dokument spełnia zdefiniowane warunki.
Jeżeli spełnia któreś z nich, to program sprawdzi jakie konta zostały do tych warunków przypisane.
Jeżeli będzie to jedno konto - to zostanie ono wybrane na list.
Jeżeli będzie to kilka różnych kont - to program każe wybrać konto operatorowi .
Jeżeli nie znajdzie żadnego konta dla użytej metody to zostaną uruchomione standardowe procedury wyboru konta kuriera.