Autor Wątek: Zapisanie numeru listu w dokumentach WAPRO MAG-a  (Przeczytany 682 razy)

Piotr

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1223
W wersji 21.7.2 zostały dodane rozbudowane opcje zapisywania numeru listu w dokumentach  WAPRO Mag.

- możliwość zapisania numeru listu do pola dodatkowego dokumentu do którego tworzony jest list
- możliwość zapisania numeru listu do pól dodatkowych dokumentów powiązanych
- możliwość wyboru osobnych pól dodatkowych w zależności od wybranej metody eksportu 
- możliwość zapisania numeru listu w zamówieniu nawet jak list jest tworzony do dokumentu handlowego czy magazynowego

Opcje można włączać w:
PP2 -> WAPRO MAG -> zębatka ->> PROGRAM -> PO EKSPORCIE -> ZAPIS NUMERU LISTU

Jeżeli numer listu ma się zapisywać w polach dodatkowych dokumentu to należy użyć przycisku "Konf. pól' aby ustawić pola własne  dla poszczególnych rodzajów dokumentów (ZAMÓWIENIE, DOK. HANDLOWY, DOK. MAGAZYNOWY).
Jeżeli w każdym z tych dokumentów jest jedno pole dla numeru listu to przy wprowadzaniu pola należy oznaczyć flagę "Dla wszystkich").
Jeżeli każdy przewoźnik ma swoje pole dodatkowe to należy wybrać metodę eksportu z listy i dodać wpis dla każdej używanej metody.
Skonfigurowane pola dodatkowe będą używane  w sytuacji gdy numer listu będzie wstawiany do dokumentu dla którego został utworzony list przewozowy oraz przy wstawianiu do dokumentów powiązanych.

W poszczególnych sekcjach można ustawić gdzie ma być zapisywany numer listu w przypadku:
- gdy list jest tworzony do zamówienia
- gdy list jest tworzony do dokumentu magazynowego
- gdy list jest tworzony do dokumentu handlowego

Opcje te można wybierać osobno, więc inaczej program może się zachować jak list jest do ZO a inaczej jak do WZ..

Dostępne są także opcje pozwalające na dodanie numeru listu do pola "Numer przesyłki" w zamówieniu.
- gdy list jest do zamówienia (opcja istniała wcześniej)
- gdy list jest do dokumentu handlowego
- gdy list jest do dokumentu magazynowego
Numer listu będzie dodawany do pola (nie będzie nadpisywał poprzedniego_.

Oddzielnie można włączyć nadpisywanie operatora przesyłki w zamówieniu. Operator będzie zawsze nadpisywany. Jeżeli do zamówienia będzie wystawionych kilka dokumentów sprzedaży , a do każdego z nich zostanie przygotowany list do innego przewoźnika, to w zamówieniu będzie widoczny tylko przewoźnik ostatnio utworzonej przesyłki.
Program do ustawiania operatora używa mapowania ze zdefiniowanego w ProstejPaczce do wyznaczania metody eksportu dla zamówienia:
PP2 -> WAPRO MAG -> zębatka -> PROGRAM -> STER OPER. PRZESYŁKI
Wymagane jest uzupełnienie mapowań, jeżeli ta funkcja nie była do tej pory używana.